ICT podpora


Výpočet aritmetického průměru v MS Excel

Obecně používáme funkci: „=průměr(pole buněk)

Pole buněk je tvořeno několika buňkami. Souvislé pole tvoří výběr buněk bez „přerušení“. Má syntaxi např.: „A2:A20“ (dvojtečka mezi adresami buněk je ve významu „až“; tj. buňky od A2 až do A20). Nesouvislé pole je tvořeno buňkami, které spolu nemusí sousedit;

Do zvolené buňky vložte vzorec např.: =průměr(K4:K16). Funkce provede výpočet aritmetického průměru nad hodnotami v buňkách K4 až K16


Použití funkce „když“ v MS Excel

Umožní rozdělit data na dvě skupiny podle zvoleného kritéria (určitá hraniční hodnota).

OSyntaxe: „• =když(podmínka;ano;ne)

Syntaxi je nutné dodržet, každý symbol má svůj význam.

Obsah závorky se nazývá argument funkce, obsahuje podmínku a pokyny, co se bude dít, když podmínka bude a nebude splněna.

Podmínka např.: „A1 < A2” (hodnota v buňce A1 je menší než hodnota v buňce A2)

„ANO“ – co se stane, když je podmínka splněna. Může to být: odkaz na buňku; vzorec či funkce tzn. Výpočet; textový řetězec ve formátu „TEXT1“.

„NE“ – co se stane, když je podmínka splněna. Může to být: odkaz na buňku; vzorec či funkce tzn. Výpočet; textový řetězec ve formátu „TEXT2“.