Aritmetický průměr


Hodnota, kterou dostaneme součtem jednotlivých hodnot a následným vydělením tohoto součtu počtem všech hodnot.

Aritmetický průměr = (hodnota 1+ hodnota 2+…+hodnota n)/n; kde n je počet všech hodnot

Problém č. 1: Když v průměru každý člověk sní banán, je zcela možné, že někteří lidé snědí dva či více a jiní žádný.

Problém č. 2: „Reálná neexistence průměrné hodnoty“. Příklad: Průměrný počet dětí připadající na jednu ženu byl v roce 2016 1,63. Takové množství dětí však nemá ani jedna žena v České republice. (Pzn. tato hodnota nezajišťuje ani prostou reprodukci populace; k té by byla potřeba plodnost minimálně ve výši 2,1 dítěte na jednu ženu (naposledy v roce 1980). zdroj: czso.cz